Đại Danh Phủ

Level mở: 78

Cách chơi:

_ Có tổng cộng 6 kiến trúc:

_ Dùng Xu Bạc để tăng cấp các kiến trúc

_ Thành Osaka: Tăng cấp để mở khóa và tăng giới hạn level của các kiến trúc còn lại, tăng số nhiệm vụ để nhận Xu Bạc, Gạo…

+ Việc mỗi ngày: nhiệm vụ ngày, thành càng cao thì nhiệm vụ càng đa dạng.

+ Nhiệm vụ Trị An: có 5 phẩm chất nhiệm vụ, lục – lam – tím – cam – đỏ, khi bấm Bắt Đầu thì sẽ tính giờ, khi đủ thời gian yêu cầu thì sẽ được nhận thưởng.

+ Nâng bậc: Khi hoàn thành Việc mỗi ngày và nhiệm vụ Trị An sẽ nhận được danh vọng, dùng để nâng Bậc và được nhận Bổng Lộc mỗi ngày.

_ Xưởng Đúc :Có nhiệm vụ sản xuất Xu Bạc, tăng cấp càng cao sản lượng càng nhiều.

_ Ruộng Nước: Có nhiệm vụ sản xuất Xu Gạo, tăng cấp càng cao sản lượng càng nhiều.

_ Ngự Thực Phường: Thành Osaka lv5 mở, sản xuất thức ăn cho Thú Cưỡi, tăng cấp để mở khóa nhiều Ô Đá, nâng bậc Ô Đá để tăng phẩm chất thức ăn thú cưỡi.

_ Trạm Xe Ngựa: Thành Osaka lv 3 mở, nhận Chiến Vũ Cơ và các tài nguyên mạnh hóa Chiến Vũ Cơ, nâng cấp để mở khóa Sở xe ngựa, dùng KNB hoặc Gạo để mua Thể Lực Ngựa.

_ Trường Tư: Thành Osaka lv10 mở, nơi học các kỹ thuật để tăng hiệu quả các kiến trúc khác.