Gia Tộc

Gia Tộc

I.Cơ bản

Level mở: 20

Yêu cầu để có thể tạo Gia Tộc: VIP 3

Nội dung: Lập gia tộc, cùng những người có chung chí huớng chinh chiến Nam Bắc, tham gia các hoạt động khác nhau của Gia Tộc để tang tính đoàn kết, tạo điều kiện giao lưu giữa các thành viên và các hoạt động chiến đấu để khẳng định sức mạnh của Gia tộc mình.

Các hoạt động Gia Tộc:

- Uống trà: Tốn 100 điểm cống hiến và nhận được 30 điểm thể lực và 20 điểm năng động. Mỗi ngày chỉ có thể uống trà 1 lần

- Chúc phúc Gia tộc: Có 3 lựa chọn cho người chơi, mỗi lựa chọn sẽ tốn một lượng tài nguyên nhất định nhưng những điểm nhận lại cũng tương ứng, tùy vào người chơi lựa chọn

Gia tộc viễn chinh: Là nơi mà các gia tộc khẳng định sức mạnh

 • Bách Tướng Hành: Mỗi ngày khiêu chiến Võ Tướng có thể nhận được Điểm cống hiến Gia tộc và Điểm Viễn Chinh, Điểm Viễn Chinh tích lũy đến mức nhất định có thể nhận thưởng điểm. Diệt được Võ tướng ở từng độ khó có thể mở độ khó tiếp theo, và người diệt được Võ Tướng còn được nhận thêm Viễn Chinh Bách Bảo Rương.

 • Gia Tộc Chiến:
 • Mỗi tuần sẽ mở 6 vòng đấu, mỗi ngày 1 vòng, bắt đầu từ 12h trưa thứ 2 và kết thúc lúc 6h tối thứ 7 hàng tuần.
 • Ở mỗi vòng đấu, mỗi gia tộc sẽ ghép ngẫu nhiên với 3 gia tộc khác. Mỗi gia tộc sẽ có các thành viên thủ cổng thành và Thành Osaka - mặc định người có lực chiến cao nhất sẽ là người thủ thành Osaka.

 • Khi công thành, có thể chọn bất kỳ 1 cổng thành bất kỳ để tiến đánh. Do mỗi tướng thủ cổng thành đều có vài lần phòng thủ do đó chỉ có thể đánh bại người chơi phòng thủ khi người chơi đó hết lượt phòng thủ mà thôi, mỗi lần đánh thắng sẽ trừ 1 điểm phòng thủ. Phải phá được cổng thành thì mới tiến đánh được Thành Osaka bên trong.

 • Gia Tộc Tranh Bá:
 • Gia tộc trong top 16 sẽ tự động tham gia Gia Tộc Tranh bá trong khooảng thời gian từ 1h đến 24h Chủ nhật hàng tuần.

 • Quản lý gia tộc có thể tự chỉnh thứ tự xuất trận của các thành viên gia tộc khi tham gia.

Vật tổ gia tộc:

 • Là nơi để các thành viên trong Gia Tộc học các chiêu thức của Gia tộc để nâng cao thuộc tính của mình.
 • Tộc Trưởng và Tộc Phó có thể nghiên cứu các kĩ năng để tăng giới hạn học cho các thành viên của mình. Mỗi lần nghiên cứu sẽ tốn một lượng Quỹ Gia Tộc nhất định.
 • Lưu ý: Cấp gia tộc phải đạt đến cấp độ nhất định mới mở giới hạn học kỹ năng.

Kho gia tộc: Là nơi đê các thành viên dung điểm công hiến cá nhân đổi các vật phẩm khác nhau, có rất nhiều vật phẩm có giá trị như Bạc, Thời Trang, Tinh hoa tướng,….

II. Càn Quét Nhanh Bách Tướng Hành

Level mở: 75 hoặc VIP 7

Nội dung:

- Thao tác nhanh khiêu chiến Bách Tướng Hành, giúp người chơi tiết kiệm thời gian và thao tác.

- Nằm trong giao diện Bách Tướng Hành

- Khi càn quét xong 1 Võ Tướng sẽ tự động dừng lại.