HƯỚNG DẪN NHẬP CODE ĐẠI CHIẾN SAMURAI

Tổng hợp bộ code chung của Đại Chiến Samurai:

Code chung không thời hạn (vĩnh viễn)

  • SAMURAIVIP1
  • DAICHIENOB1
  • DAICHIENOB2
  • DAICHIENOB3
  • DAICHIENOB4
  • DAICHIENOB5
  • DAICHIENOB6
  • DAICHIENOB7

Người chơi có thể nhập code samurai theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập trang 360game dai chien samurai tại: https://360game.vn/nhap-code/dai_chien_samurai


Bước 2: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code samurai đại chiến và nhận quà

Bước 3: Kiểm tra mục “Thưởng” trong game