Siêu Lợi 1

Thời Gian:

  • Sau khi nạp lần đầu

Nội Dung:

Nạp đủ 900 KNB nhận thưởng tổng giá trị 18888 KNB

Item Số lượng
Rương chọn tướng cam 1
EXP Tướng 100k
Sách Tiến Cấp 100
Bạc 5000k