Siêu Lợi 2

Thời Gian:

  • Sau khi nạp Siêu Lợi 1 đủ 900 KNB

Nội Dung:

Nạp đủ 2600 KNB nhận thưởng tổng giá trị 8888 KNB


Item Số lượng
Pháp Bảo đỏ - Ngọc Yasakani 1
Ngọc Luyện Pháp Bảo 100
Chuông Thần Lạc-Vàng 10
Bạc 2880k