Tích Lũy Nạp

Thời Gian:

  • 22/8 - 28/8

Server : 

  •  S1 > S71

Nội Dung:

Điều kiện Vât Phẩm 1 Vât Phẩm 2 Vât Phẩm 3 Vât Phẩm 4
200 Chuông vàng*3 KNB*388 Vé xúc xắc*2 Kẹo*5
500 Mảnh thiên hạ bố võ*2 KNB*488 Vé xúc xắc*5 Bạc*500k
1000 Danh hiệu " Khuynh Thành " 2 ngày*1 Cơm Nắm*10 Rươu*15 Kẹo*15
2000 Rương thức thần đỏ*5 Mảnh Lưỡng Diện Phật*10 Mảnh tướng đỏ*150 Bạc*1000k
5000 Rương thức thần đỏ*10 Mảnh Lưỡng Diện Phật*30 Danh hiệu vip " Phục Ma " 3 ngày*1 Danh hiệu vip " Tài Hoa " 3 ngày*1
10000 Rương thức thần đỏ*15 Vật tế cam*100 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Bạc*2000k
15000 Rương thức thần đỏ*20 Vật tế cam*150 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Kẹo*35
20000 Vé Sử Thi*40 Rương thức thần đỏ*25 Mảnh cánh - cao*20 Kẹo*40
30000 Vé Sử Thi*50 Rương thức thần đỏ*30 Mảnh cánh - cao*30 Kẹo*45
40000 Vé Sử Thi*60 Thuốc tu luyện*4000 Mảnh cánh - cao*40 Kẹo*50
60000 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh cánh - cao*80 Kẹo*55

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn