Tích Lũy Nạp

Thời Gian:

  • 6/9-11/9

Server : 

  • S1 > S75

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Chuông vàng*3 KNB*388 Vé Xúc xắc*3 Kẹo*5
500 Mảnh thiên hạ bố võ*2 KNB*488 Vé Xúc xắc*5 Bạc*500k
1000 Danh hiệu " Khuynh Thành " 2 ngày Cơm Nắm*10 Rươu*15 Kẹo*15
2000 Rương thức thần đỏ*5 Cơm Nắm*15 Mảnh tướng đỏ ( ID: 23058 )*150 Bạc*1000k
5000 Rương thức thần đỏ*10 Cơm Nắm*20 Danh hiệu vip " Nổi Bật " 7 ngày Kẹo*15
10000 Rương thức thần đỏ*15 Vật tế cam*100 Mảnh đá chú linh 7 màu*10 Bạc*2000k
15000 Rương thức thần đỏ*20 Vật tế cam*150 Mảnh đá chú linh 7 màu*20 Kẹo*35
20000 Vé Sử Thi*40 Rương thức tỉnh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*30 Kẹo*40
30000 Vé Sử Thi*50 Rương thức tỉnh đỏ*2 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*45
40000 Vé Sử Thi*60 Thuốc tu luyện*4000 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*50
60000 Vé Sử Thi*100 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*55
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn