Tích Lũy Nạp

Thời Gian:

  • 11/10 - 16/10

Server : 

  • S1 > S85

Nội Dung:

Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
200 Vé rút trận hình *5 KNB*388 Bac*500k Kẹo*5
500 Vé rút trận hình *10 KNB*488 Bac*1000k Quẻ Xăm * 2000
1000 Cơm Nắm*15 Mảnh cánh cao*10 Rươu*15 Kẹo*15
2000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*5 Mảnh cánh cao*20 Mảnh tướng đỏ ( ID: 23058 )*150 Quẻ Xăm * 4000
5000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*15 Mảnh cánh cao*30 Rương Chiến Vũ Cơ cam*25 Kẹo*15
10000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*35 Mảnh cánh cao*40 Mảnh đá chú linh 7 màu*10 Quẻ Xăm * 5000
15000 Mảnh thức thần đỏ Shuten Doji*45 Mảnh cánh cao*50 Mảnh đá chú linh 7 màu*20 Kẹo*35
20000 Mảnh Akaichi*10 Vé Sử Thi*40 Mảnh đá chú linh 7 màu*30 Kẹo*40
30000 Mảnh Akaichi*20 Vé Sử Thi*50 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*45
40000 Mảnh Akaichi*30 Vé Sử Thi*60 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*50
60000 Mảnh Akaichi*40 Đá chú linh đỏ*1 Mảnh đá chú linh 7 màu*50 Kẹo*55

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn