Tiệm Danh Hiệu

Thời Gian:

  • 21/11 > 27/11

Server : 

  • All Server

Nội Dung:

Vật Phẩm Số lượng mảnh danh hiệu Số lần mua
Ly Tao*1 700 1
Ảnh Hậu*1 500 1
Ảnh Đế*1 500 1
Heo Xinh*1 500 1
Tỏ Tình*1 150 1
Đoàn viên*1 150 1
Chăm chỉ*1 100 1
Vinh Quang*1 100 1
Nổi bật*1 100 1
Long Lanh*1 150 1
Búp Măng non*1 150 1
Diễn Viên*1 200 1
Vua Thiên Hạ*1 3000 1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn