Đăng nhập lễ

Thời Gian:

  • 24/12

Server : 

  • S1 - S107

Nội dung:

Mô tả: Đúng ngày 24/12 đăng nhập vào game nhận thưởng

Phần thưởng
Chuông Noel*1 KNB*588 Bạc*1000k


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn