Món quà vô giá

Thời Gian:

  • 23/12 - 25/12

Server : 

  • S1-->S105

Nội Dung:

Mô tả: trong thời gian hoạt động, tại map chính sẽ xuất hiện quà, nhấp vào để nhận thưởng

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn