Shop Kẹo Noel

Thời Gian:

  • 23/12 - 25/12

Server : 

  • S1-->S105

Nội Dung:

Tên vật phẩm Giá gốc Giá giảm Số lần mua
Rương thức thần đỏ*10 25 18 10
Đá chú linh cam*1 10 8 10
Tinh hồn thiết*200 40 20 10
Thuốc tu luyện*1000 10 8 20
Sách tiến cấp*1000 10 8 20
Quyển thức tỉnh*1000 10 8 20
Mảnh cánh - cao*10 25 20 20
Thẻ đổi võ tướng*1 15 10 10
Thẻ đổi pháp bảo*1 10 8 10
Mảnh tướng đỏ*150 40 20 2
Mảnh tướng đỏ hiếm*150 70 40 2
Tinh hoa thời trang*1000 10 8 15
Vé Sử Thi*100 300 100 50
đá chú linh đỏ 100 80 1
đá chú linh 7 màu 250 150 1
Rương thú cưỡi đỏ 30 20 10
Cá Koi*2000 10 5 15
Mảnh Shuten Doji*100 300 200 1
Bạc * 10000k 10 5 5


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn