Quà Tuần

Thời Gian:

  • 19/03 - 25/03

Điều kiện :

  • Nạp 5000 KNB

Server : 

  • S1 > S116
Ngày Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
Ngày 1 Rương chiến vũ cơ đỏ*20 Ngọc tinh luyện PB*1000 KNB*1888
Ngày 2 Rương chiến vũ cơ đỏ*30 Ngọc tinh luyện PB*2000 KNB*2888
Ngày 3 Rương chiến vũ cơ đỏ*50 Ngọc tinh luyện PB*5000 KNB*3888

Server : 

  • S117 > S119
Ngày Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
Ngày 1 Rương ngự thú đỏ*20 Thức ăn cam*50 Bạc*1000k
Ngày 2 Rương ngự thú đỏ*30 Thức ăn cam*50 Bạc*2000k
Ngày 3 Rương ngự thú đỏ*50 Thức ăn cam*100 Bạc*3000k


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn