Tiệm Thời Trang

Server : 

  • S1-124
Vật phẩm mới
Hideyoshi Bá Chủ Trên Biển
Nene Gặp Gỡ Ngày Hè
Ujiyasu Kỵ Sĩ Thiết Huyết

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn