Vòng Quay Thức Thần Ibaraki Doji

Thời gian: 

  • 26/03-01/04

Server : 

  • S1-119

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn