Cẩm Chướng

Thời Gian:

  • 02/04 - 08/04

Server : 

  • S1 - S119

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng Số lần nạp
200 Cẩm Chướng*1 + Bánh Ít*2 50
500 Cẩm Chướng*2 + Bánh Ít*7 50
1000 Cẩm Chướng*5 + Bánh Ít*10 50
2000 Cẩm Chướng*10 + Bánh Ít*20 50
5000 Cẩm Chướng*25 + Bánh Ít*50 50
10000 Cẩm Chướng*50 + Bánh Ít*100 50

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn