Mưa Lì Xì

Thời gian: 

  • 02/04-05/04

Server : 

  • S1-128

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn