Giỏ Hàng

Thời gian 

  • 23/04 - 06/05

Server  

  • S1 - S119
Điều kiện Phần thưởng
200 Giỏ Hàng*1
500 Giỏ Hàng*2
1000 Giỏ Hàng*5
2000 Giỏ Hàng*10
5000 Giỏ Hàng*25
10000 Giỏ Hàng*50


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn