Tiêu Vàng Hoàn Trả

Thời gian: 

  • 23/04-29/04

Server : 

  • S1-119
Mốc tiêu Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
500 Mảnh đá chú linh đỏ*10 Ngọc tinh luyện pháp bảo*200 Bạc*500k
1000 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Ngọc tinh luyện pháp bảo*400 Bạc*1000k
2000 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Ngọc tinh luyện pháp bảo*600 Bạc*1500k
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Ngọc tinh luyện pháp bảo*800 Bạc*2000k
10000 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Ngọc tinh luyện pháp bảo*1100 Bạc*2500k
20000 Mảnh đá chú linh đỏ*60 Ngọc tinh luyện pháp bảo*1400 Bạc*3000k
40000 Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*10 Ngọc tinh luyện pháp bảo*2000 Bạc*4000k
60000 Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*20 Ngọc tinh luyện pháp bảo*2300 Bạc*5000k
80000 Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*30 Ngọc tinh luyện pháp bảo*2500 Bạc*6000k
100000 Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*40 Nguyên thạch*5000 Bạc*7000k
150000 Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*50 Nguyên thạch*10000 Bạc*8000k* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn