Đấu xúc xắc

Thời gian 

  • 07/05 - 13/05

Server  

  • S1 - S120
Mô tả: 6 ngày đầu event đấu Thường, ngày cuối cùng đấu Bá Chủ

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn