Shop Kẹo

Thời Gian:

  • 07/05 - 13/05

Server : 

  • S1 - S120

Nội Dung:


Vật Phẩm Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Rương thức thần đỏ*10 25 10
Rương thời trang tướng đỏ - hiếm*1 80 1
Rương thời trang tướng đỏ*1 80 1
Rương thời trang cam*1 60 1
Đá chú linh cam*1 10 10
Đá chú linh đỏ*1 100 1
Đá chú linh 7 màu 250 1
Tinh hồn thiết*200 40 10
Thuốc tu luyện*1000 10 20
Sách tiến cấp*1000 10 20
Quyển thức tỉnh*1000 10 20
Mảnh cánh - cao*1 25 20
Thẻ đổi võ tướng*1 15 10
Thẻ đổi pháp bảo*1 10 10
Tử Linh*1 80 1
Mảnh tướng đỏ*150 40 2
Mảnh tướng đỏ hiếm*150 70 2
Ngọc độn giáp*1 5 20
Máy kiểm tra nói dối*10 1 20
Tinh hoa thời trang*1000 10 15
Vé Sử Thi*1 3 50
Mảnh Lưỡng Diện Phật*1 3 100
Kenshin Nữ Hoàng Tuyết*1 80 1
Abe Seime Tướng Phong*1 80 1
Abe Seime Áo Choàng Đen*1 80 1
Hideyoshi Nam Tước*1 80 1
Mảnh đá chú linh đỏ 1 1
Mảnh đá chú linh 7 màu 2 1
Rương thú cưỡi đỏ 30 10
Cá Koi*2000 10 15
Mảnh Shuten Doji*1 3 100
Bạc * 10000k 10 20
Ngọc luyện PB*1000 15 20* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn