Đua top 7 ngày server mới

Trong vòng 7 ngày đầu mở server, các cao thủ thuộc top BXH sẽ được nhiều phần quà hấp dẫn như sau:
Hạng Phần thưởng 1 Phần thưởng 2 Phần thưởng 3
1 Danh hiệu "Vua Thiên Hạ" vĩnh viễn*1 Cơm nắm*50 KNB*5888
2 Danh hiệu "Thống Trị" vĩnh viễn*1 Cơm nắm*40 KNB*3888
3 Danh hiệu "Thể Hiện" vĩnh viễn*1 Cơm nắm*30 KNB*1888
4-10 Mảnh Danh Hiệu*50 Cơm nắm*20 KNB*888
11-50 Thuốc tu luyện*500 Rương thức thần cam*30 KNB*666
51-100 Thuốc tu luyện*300 Rương thức thần cam*20 KNB*333