Quà cấp

Level Thưởng 
Thưởng 1 Số lượng Thưởng 2 Số lượng Thưởng thêm Số lượng
Đạt LV 10 KNB 100 Rương tướng cam ngẫu nhiên 1 Danh hiệu " Phục Ma " 3 ngày  1
Đạt Lv 20 Bạc 500,000 Chiêu Mộ-Cao 5 Tướng hồn 1,000
Đạt LV 25 KNB 150 Chiêu Mộ-Cao 5 Nón Nioh 1
Đạt Lv 28 Bạc 600,000 Thuốc Tu Luyện 300 EXP Tướng 500,000
Đạt LV 31 KNB 200 Tinh luyện Quý 50 Giáp Nioh 1
Đạt LV 34 Bạc 700,000 Tinh Hoa Tướng Đỏ 5 EXP Tướng 500,000
Đạt LV 37 KNB 200 Tinh Hoa Trang Bị Đỏ 10 Đai Nioh 1
Đạt LV 40 Rương pháp bảo cam 1 Chuông Vàng 5 Mảnh thức thần tím Ebisu 50
Đạt LV 43 KNB 250 Tinh Hoa Tướng Đỏ 10 Kích Nioh 1
Đạt LV 46 Bạc 800,000 Tinh Hoa Trang Bị Đỏ 10 Thời trang tím main "Toshiee" 1
Đạt LV 50 KNB 250 Tinh Hoa Tướng Đỏ 10 Quyển thức tỉnh 1,500
Đạt LV 55 Vé Trận Hình 10 Rương Xu Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Quẻ Xăm 3,000
Đạt LV 60 KNB 300 Rương pháp bảo đỏ 1 Mảnh tướng đỏ 150