Quà thẻ tháng

Phần thưởng 1 Phần thưởng 2 Số lần nạp
Thẻ Tháng Kẹo*20 KNB*888 1
Thẻ Chí Tôn Kẹo*40 Rương thức thần đỏ*100 1