Đại Chiến Samurai
Nhà phát hành VNG

Thông tin Tướng