Quyển Thăng Kim

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: All server
♦ Nội dung:
Vật phẩm Yêu cầu ( Kẹo) Giới hạn mua
Quyển Thi Đấu*1 1 500
Quyển Tầm Bảo*1 1 500
Quyển Phản Quân*1 2 500
Quyển Vô Song*1 2 500
Quyển Công Phá*1 2 500
Quyển Tiến Kinh*1 2 500

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn