Tiệm Giảm Giá L.Ngọc

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: All server
♦ Nội dung:
Vật phẩm Giá gốc Giá bán Giới hạn mua
Cô Gái Bạo Lực (Thiếu Tướng) 800 500 1
Ninja Thần Bí (Hajime) 800 500 1
Thiếu Nữ Mạnh Mẽ (Naotora) 800 500 1
Tinh Linh Tiễn Sứ (Tsurihime) 800 500 1
Tinh Linh Biển (Matsuhime) 800 500 1
Quái Biển (Akachi) 800 500 1
Mảnh tướng vàng*5 400 300 10
Thăng Kim Đơn*5 100 60 10
Rương pháp bảo đỏ*2 144 100 20
Ngọc Linh hồn*1 1600 1000 5
Rương Trù Bị Lễ Mừng-Lớn 2300 300 2

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn