Vòng Quay Ngự Thú Kim Ngư

♦ Thời gian: 1/11 - 4/11
♦ Server: S1 - S158
♦ Lưu ý: Điểm thành tựu reset mỗi ngày