Vòng Quay Tướng Vàng

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: S1 - S158
♦ Lưu ý: Điểm thành tựu không reset