Đại Chiến Samurai
Nhà phát hành VNG

AMATERASU

Cốt truyện

Có tên gọi "Nữ thần mặt trời', lấy Bát Chỉ Kính làm thần thể, kính chiếu rọi đến đâu, nơi đó sẽ cháy lên ngọn lửa thần không thể dập tắt, đốt cháy mọi thứ.

Chỉ số ban đầu

 • Tấn công: 1766
 • Sinh lực: 17660
 • Vật phòng: 888
 • Pháp Phòng: 888
 • - Tăng sát thương kỹ năng: 0% ! Phụ thể sẽ giúp bản thân tăng 30%

Kỹ năng - Thiên Hướng

Kỹ năng

 • Thường: [Bát Chỉ - Lôi Quang Pháo] Gây cho tất cả phe địch 31% sát thương phép, khiến địch có sinh lực cao nhất nộ khí -1
 • Kỹ: [Bát Chỉ Kính - Amaterasu] Ánh sáng Bát Chỉ Kính gây 90% ST phép lên toàn bộ địch, và gây 40% hiệu quả Thiêu Đốt, đối với kẻ địch có sinh lực cao nhất gây thêm Thiêu Đốt bằng tấn công x15% duy trì 5 lượt và không thể xóa. Kết thúc lượt 1 sẽ thi triển, mỗi trận chỉ thi triển 1 lần.
 • Sát thương kỹ năng Thức Thần = Trung bình tấn công cả đội x Tỷ lệ sát thương kỹ năng.

Thiên Hướng

 • Sát thương phép
 • Gây hiệu ứng

Vị trí hỗ trợ

 • Vị trí 2:
  Sinh lực + 72000
 • Vị trí 4:
  Tấn công + 6000
 • Vị trí 6:
  Tấn công + 6000
 • 4
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6
 • 3

Thức thần khác