Đại Chiến Samurai
Nhà phát hành VNG

CHIHIRA

Cốt truyện

Đầu người thân chim, có sự si mê cực đoan với những đứa bé, thường lén ẵm những đứa bé đi. Có lời đồn rằng Chihira ẵm những đứa bé đi để nuôi dưỡng chúng tốt hơn, cũng có lời đồn là để có được linh hồn của những đứa bé đó

Chỉ số ban đầu

 • Tấn công: Tấn công:
 • Sinh lực: Sinh lực: 10320
 • Vật phòng: Vật phòng: 516
 • Pháp Phòng: Pháp Phòng: 516
 • Tăng sát thương kỹ năng: 0% ! Phụ thể sẽ giúp bản thân tăng 25%

Kỹ năng - Thiên Hướng

Kỹ năng

 • Thường: Thường: [Cực Phong sát] Gây cho tất cả phe địch 31% sát thương vật lý
 • Kỹ: [Vũ Nhẫn Phong Bạo] Gây cho tất cả phe địch 85% sát thương vật lý, mỗi lần hành động có 35% thi triển
 • Sát thương kỹ năng Thức Thần = Trung bình tấn công cả đội x Tỷ lệ sát thương kỹ năng.

Thiên Hướng

 • Sát Thương vật lý

Vị trí hỗ trợ

 • Vị trí 2:
  Tấn công + 3000
 • Vị trí 4:
  Sinh lực + 36000
 • Vị trí 6:
  Sinh lực + 36000
 • 4
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6
 • 3

Thức thần khác